“ชิงชิง คริษฐา” ปลื้ม “เศรษฐีตีนเปล่า” เปิดประสบการณ์ได…